دوستانی که موهای ضعیفی دارن اگر یبوست دارید حتما درمان بشود ، یبوست می‌تواند عامل خوبی برای ریزش مو و ضعیف شدن مو بشود.

hair-growth

نکات پزشکی و سنتی ریزش مو

– هفته ای دوبار موی سر را با کشک یا ماست طبیعی بشورند

– روغنهای کنجد و زیتون ونارگیل هر سه را خوب مخلوط وهفته ای سه شب پوست سر را با ان چرب کنید.
 

– تخم شاهی ۵۰ گرم    تخم شنبلیله ۷۵ گرم     تخم مورد ۷۵ گرم      برگ مورد ۱۲۵ گرم     درمنه ۵۰ گرم   شنبلیله خشگ  ۱۲۵ گرم

همه را مخلوط وخوب در اسیاب نرم کرده از مخلوط یک استکان در یک لیوان ر‌وغن زیتون ده دقیقه به ارامی  به جوشانید وهفته ای سه شب پوست سر را با ان چرب کنید

سبوس برنج برای خا نمها مفید وباعث کار وتخلیه شکم می‌شود بنابر این برای تقویت مو ورفع ریزش مو مفید است .
هفته ای دوبار موی سر را با کشگ یا ماست طبیعی بشویید.

منبع: تک رژ

با تشکر از طب سنتی سینوهه