سالروز ازدواج حضرت علی و فاطمه (ع) را به تمام مردم ایران زمین و همچنین کاربران گرامی‌تک رژ تبریک عرض می‌نمایم.

takroj.ir 00

امشب علی در خانه خود شمع محفل می‌برد

کشتی عصمت ، نا خدا را سوی ساحل می‌برد

مشکل گشای عالمی، حل مسائل می‌برد

انسان کامل را ببین ، با خود مکمل می‌برد . . .

.

.

.

امشب خدا لطف نهان خود هویدا میکند

امشب تفاخر فرش بس بر عرش أعلا میکند

امشب دو تا را جفت هم ، از صنع یکتا میکند

یعنی علی ماهِ رخ زهرا تماشا میکند . . .

.

.

.

در دست اسرافیل بین ، صورش شده ساز و دُهُل

با نور، دعوتنامه بفرستاده‌هادیّ سُبُل

امضا ، ز ختم المرسلین ؛ گیرندگان ، خیل رُسل

هرکس که آید همرهش نی دسته گل ؛ یک باغ گل . . .

.

.

.

خوان کرم مخلوق را دعوت به مهمانی کند / صد نعمت از رحمت خدا بر خلق ارزانی کند

کرّوبیان در هلهله، قدوسیان در همهمه / عیسی به دنبال علی، مریم کنار فاطمه . . .